Sulfonamides बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ