Sterylny zastrzyk

Sterile injection

Medyczny roztwór do wstrzykiwań ze sterylną ampułką