Стерилдүү инъекция

Sterile injection

Стерилдүү ампуласы бар инъекциялык эритме