Инъекция үчүн порошок

Powder for injection

Инъекцияга колдонууга даяр дары порошок