Pulbos para sa iniksyon

Powder for injection

Ang pulbos ng gamot ay handa na para sa paggamit ng iniksyon