Инъекцияға арналған ұнтақ

Powder for injection

Инъекцияға қолдануға дайын дәрілік ұнтақ