ဆေးထိုးရန်အမှုန့်

Powder for injection

ဆေးမှုန့်ကို ထိုးဆေးသုံးရန် အဆင်သင့်