Тарилгын нунтаг

Powder for injection

Тарилгад хэрэглэхэд бэлэн эмийн нунтаг