Κόνις για ένεση

Powder for injection

Φαρμακευτική σκόνη έτοιμη για χρήση με ένεση