საინექციო ფხვნილი

Powder for injection

საინექციო გამოყენებისთვის მზად სამკურნალო ფხვნილი