Прах за инжекции

Powder for injection

Лекарствен прах, готов за инжектиране