אבקה להזרקה

Powder for injection

אבקת תרופות מוכנה לשימוש בהזרקה