Budada duritaanka

Powder for injection

Daawada budada ah oo diyaar u ah isticmaalka duritaanka