Pulver för injektion

Powder for injection

Läkemedelspulver redo för injektion