Prášek pro injekci

Powder for injection

Lékový prášek připravený k injekčnímu použití