תמיסה אוראלית/סירופ

Oral Solution/Syrup

תמיסת תרופות מעורבת במיוחד עם סירופ לשיפור טעם התרופה