Амны хөндийн уусмал / сироп

Oral Solution/Syrup

Эмийн амтыг сайжруулахын тулд сироптой тусгайлан хольсон эмийн уусмал