တက်ဘလက်

Tablet

တက်ဘလက်သည် ခံတွင်းအသုံးပြုရန်အတွက် အထူးပြင်ဆင်ထားသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။