Biz hakda

qqq

Hebei KeMing dermanlary Imp.& Exp.Söwda kärhanasy, Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýär.Şäher Pekiniň günortasynda amatly ýerde ýerleşýär China Hytaýyň demirgazygynda ýerleşýän söwda, transport we senagat merkezi.1999-njy ýylda esaslandyryldy, Drug Business License we GSP eýeçiligindäki resmi derman söwda kärhanasy.

Kompaniýa, iň bäsdeş bahalarda iň ýokary hile ýetmek üçin, GMP kepillendirilen öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň üsti bilen, müşderileriň iň oňat bähbitlerini üpjün etmek üçin hünär hiline gözegçilik edaralary.Kompaniýanyň Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Eastakyn Gündogarda, Günorta Amerikada we Europeewropada alyp barýan işleri, şol bir wagtyň özünde, dünýädäki müşderileriň ynamyny aldy.

 

Kompaniýa, derman we himiýa import we eksport biznesiniň halkara derejesini ösdürmäge, işlemäge we üpjün etmäge ygrarly, 500-e golaý önümiň on bir görnüşli doza görnüşini üpjün edip biler, doza görnüşlerine planşetler, kapsulalar, sanjymlar, agyz üçin poroşok girýär asma, Granulalar, Poroşoklar, Siroplar, Agyz suwuklygy, melhemler, göz damjalary, Aerosol we başgalar.GMP we cGMP düzgünlerine laýyklykda ýokary hilli USP we BP işjeň derman öndürijilerini ösdürmek we üpjün etmek.Önümleri we hasaba alyş resminamalaryny bermek üçin müşderi tarapyndan kesgitlenen standartlara laýyklykda.