හදවතින් බලන් ඉන්නවා

ජීවිතය සහ සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතය ගැන සැලකිලිමත් වන්න

  • about

රසායනාගාර ස්ථානය
වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී

Hebei KeMing Medicines Imp.& Exp.Trade Co., Ltd, Hebei පළාතේ Shijiazhuang හි අගනුවර පිහිටා ඇත.නගරය පහසුවෙන් බෙයිජිං නගරයට දකුණින් පිහිටා ඇත, උතුරු චීන තැන්නෙහි පිහිටා ඇති වාණිජ, ප්‍රවාහන සහ කාර්මික මධ්‍යස්ථානයකි.එය 1999 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, ඖෂධ ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සහ GSP හිමි විධිමත් ඖෂධ වෙළෙඳ ව්‍යවසායකි.

ඔබට අපගේ සාම්පල කිසිවක් අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර ඔබගේ විමසීම් අපට එවන්න
නොමිලේ සාම්පල