ഹൃദയം നിന്ന് പരിഗണിക്കുമ്പോള്

ജീവനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം പരിപാലിക്കാൻ

  • e676b0df

ലബോറട്ടറി സ്ഥലം
മെഡിസിൻ പ്രായോഗികമായി

ഹെബെയ് കെമിന്ഗ് മരുന്നുകളും കുട്ടിപിശാച്. & കാലഹരണപ്പെടൽ. ട്രേഡ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഹെബെയ് പ്രവിശ്യ, ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് തലസ്ഥാനമായ സ്ഥിതി. നഗരം സൗകര്യമുള്ള തെക്കായി ബേഷിംഗ് സ്ഥിതി, വടക്കൻ ചൈന പ്ലെയിൻ സ്ഥിതി, വാണിജ്യ ഗതാഗത, വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമാണ്. ഇത് 1999 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഒരു ഔപചാരിക ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് എന്റർപ്രൈസ് ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് ആൻഡ് GSP ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക്
കൂടുതലറിവ് നേടുക
WhatsApp Online Chat !